Mimosoudní řešení sporů

Tímto informujeme naše zákazníky – spotřebitele (tj. osoby nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) v souladu s § 14 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, že v případě, že dojde mezi společností Supersoused.cz s.r.o. IČO: 05646669, se sídlem Úvoz 173/18, 586 01 Jihlava a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 44, 120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Společnost Supersoused.cz s.r.o. jako poskytovatel tímto informuje spotřebitele o tom, že nemůže odstoupit od smlouvy o zprostředkování, pokud zprostředkovatelská služba byla splněna s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.