Řešení problémů a reklamací

Jako garant vystupuje Super Soused i v případě reklamace. Její spravedlivé posouzení je důležitou součástí nejen z povahy filosofie projektu, kterou je vzájemná sousedská pomoc. Proto jsme pro případné reklamace zřídili institut ombudsmana.

Role ombudsmana

Interní ombudsman bude za asistence nestranných odborníků působících v jednotlivých oblastech prací, posuzovat oprávnění reklamace. A nejen to. V případě že dojde k částečnému splnění úkolu, bude ombudsman také mediátorem, který přivede obě strany ke vzájemné dohodě.

Po odeslání případné reklamace, nebo jiných sporů je tato zaslána přímo ombudsmanovi, který vaši situaci okamžitě začne řešit. Spojí se s příslušným garantem, například z oblasti stavebnictví, který situaci nestranně posoudí, nebo navrhne obhlídku místa. Po finalizaci posouzení vás bude informovat o stavu vyřízení.

Ombudsman je nedílnou součástí reklamačního procesu a proto není potřebné kontaktovat jej jiným způsobem.