Zásady zpracování osobních údajů

Společnost Supersoused.cz s.r.o., IČ 05 646 669 (dále jen „my“) věnuje ochraně osobních údajů velkou pozornost. Při zprostředkování služeb přitom dochází ke zpracování Vašich osobních údajů. V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme zejména o našich zákaznících, zhotovitelích a uživatelích našeho webu, zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.


S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou. Přečtěte si prosím Zásady zpracování osobních údajů v SuperSoused.cz, abyste zjistili, jakými principy se při zajišťování důvěrnosti a bezpečnosti vašich osobních údajů řidíme.


Co se o osobních údajích dozvíte?

A. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme následující osobní údaje:

 1. identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo, profilová fotografie;
 2. kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s Vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa realizace zakázky, fakturační adresa a Váš kontakt na sociálních sítích;
 3. vaše nastavení, kterými se rozumí údaje ve vašem účtu, zejména uložené adresy a profily, nastavení upozornění e-mailem, vaše hodnocení zhotovitelů / zákazníků / služeba vyplněné dotazníky;
 4. údaje o vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o službách, které jste si objednali, způsobu realizace objednávky a platby včetně čísla platebního účtu, údaje o reklamacích;
 5. údaje o vašem chování na webu, včetně případů, kdy jej prohlížíte přes naši mobilní aplikaci, zejména služby, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte, způsob pohybu po našem webu a posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém, jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookies a obdobných technologií pro identifikaci zařízení;
 6. údaje o vašem chování při čtení zpráv, které vám zasíláme, zejména časy otevření zpráv a také údaje o zařízení, na kterém zprávy čtete, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém, jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookies a obdobných technologií;
 7. odvozené údaje, kterými se rozumí osobní údaje odvozené z vašeho nastavení, údajů o službách, které si u nás nakoupíte, údajů o vašem chování na webu a údajů o vašem chování při čtení zpráv, které vám zasíláme; zejména se jedná o údaje o vašem pohlaví, věku, nákupním chování a vztahu k různým službám;
 8. údaje související s využitím call centra, kterými jsou zejména identifikace zpráv, které nám zasíláte, vč. identifikátorů, jako jsou IP adresy.

B. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu buď:

 1. bez vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy o dílo,
 2. bez vašeho souhlasu na základě našeho oprávněného zájmu,
 3. bez vašeho souhlasu na základě z důvodu plnění právní povinnosti, nebo
 4. na základě vašeho souhlasu.

Jaká zpracování můžeme provádět bez vašeho souhlasu, závisí na tom, k jakému účelu příslušné zpracování směřuje a v jaké pozici k nám vystupujete.

Naše oprávnění zpracovávat Vaše osobní údaje se bude lišit v závislosti na tom, zda jste:

 • pouze návštěvníkem našeho webu;
 • registrovaným uživatelem našeho webu;
 • zákazníkem, který využil našich služeb zprostředkování;
 • osobou, která nám udělila souhlas ke zpracování osobních údajů;
 • osobou, která s námi komunikovala prostřednictvím nabízených komunikačních kanálů, jako je informační linka, informační e-mailová adresa, chatovací nástroj, webový komunikační formulář;

Více k jednotlivým účelům a způsobům zpracování Vašich osobních údajů se dozvíte v následujících kapitolách B.A – B.G

B.A. Pokud navštívíte náš web

Pokud navštívíte náš web, zpracováváme údaje o vašem chování na webu na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) za účelem:

 • získání informací, na základě kterých pro vás budeme moci web v budoucnu vylepšit > naším oprávněným zájmem je zlepšování našich služeb pro vás;
 • vytváření statistik a přehledů, zejména sledování návštěvnosti našeho webu, jeho jednotlivých stránek a měření účinnosti reklamy > naším oprávněným zájmem je zde měření efektivity našeho webu a výdajů na reklamu; pro tento účel můžeme z vašeho chování na webu získávat další odvozené údaje a k tomuto účelu je použít;
 • testování nových funkcí a aplikací před nasazením, zejména abychom předešli problémům s funkčností těchto novinek ve skutečném provozu, které by mohly zhoršit Váš zážitek z využívání našich služeb > naším oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost našich služeb pro vás;
 • předcházení útoků na náš web a ohrožení jeho funkčnosti i bezpečnosti vašich dat > naším oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost našich služeb pro vás a bezpečnost vašich dat.

Pokud pouze navštívíte náš web, aniž by došlo k využití služeb či služeb v oblasti zprostředkování, do Vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme soubory nazvané cookies. Cookies jsou malé soubory písmen a čísel, které ukládáme ve Vašem internetovém prohlížeči a na pevném disku Vašeho počítače. Cookies nám zejména umožňují propojit Vaše aktivity během prohlížení našich stránek od chvíle, kdy otevřete okno webového prohlížeče, do okamžiku, kdy jej zavřete. Cookies zůstávají ve Vašem zařízení po nastavenou dobu, popř. do té doby, dokud cookies ve svém prohlížeči nevymažete. Cookies se aktivují pokaždé, když navštívíte webovou stránku, která konkrétní cookie vytvořila.

Cookies do Vašeho zařízení nejen ukládáme, ale také čteme cookies, které do Vašeho zařízení uložil náš web. Dále v tomto dokumentu budeme pro jednoduchost mluvit pouze o ukládání.

Funkční cookies:

Funkční cookies jsou nezbytné pro fungování naší webové stránky, a proto naše stránka neumožňuje jejich vypnutí. Samozřejmě, ve svém prohlížecí máte možnost ukládání všech cookies kdykoli vypnout. Zablokování těchto cookies ve Vašem prohlížeči ale způsobí, že naše webová stránka nemusí fungovat správně a my Vám nemusíme být schopní poskytovat naše služby. Používání souborů cookies nám zejména umožňuje:

 • identifikovat Vás při přecházení mezi jednotlivými stránkami našeho webu a při opětovných návštěvách, například aby se Vám při zadávání zakázky nesmazaly zadané informace; abychom si mohli zapamatovat Vaše přihlášení z konkrétního zařízení a nežádat Vás opakovaně o e-mail a heslo; nebo abychom si uložili, kterou verzi našeho webu Vám máme zobrazit, pokud web nabízí v danou chvíli více variant;
 • zaznamenat si informace o Vás, například že si nepřejete ukládat do Vašeho prohlížeče cookies třetích stran nebo zda jste nabídli účast v určitém průzkumu;
 • se zajištěním bezpečnosti, například abychom zkoumali, zda někdo nezneužil Vaše připojení k našemu webu a nejedná místo Vás;
 • evidovat, zkoumat a odstraňovat poruchy a nefunkční součásti našeho webu;
 • sledovat návštěvnost našeho webu, jeho jednotlivých stránek, vytvářet statistiky a přehledy a měřit účinnost reklamy apod., přičemž při této činnosti používáme také nástroje třetích stran, a to služby Google Analytics (https://www.google.com/analytics/);
 • C. zobrazovat Vám různé varianty našeho webu, pokud testujeme nové funkcionality;
 • D. přizpůsobovat pro Vás obsah našeho webu, například zobrazovat Vám další nabídky na míru na našem webu.
Cookies pro sociální média a reklamy:

Jedná se o cookies, které umožňují třetím stranám, aby Vám zobrazovaly personalizovanou reklamu, nebo propojení se sociálními médii (např. Facebook). Těmito třetími stranami jsou:

 • Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, D2 Dublin, Irsko
 • Google Ireland Limited, se sídlem Gordon House, Barrow Street, D4 Dublin, Irsko
 • Seznam.cz, a.s., se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5

Ukládání těchto cookies do Vašeho prohlížeče je možné zakázat. Důsledkem toho však bude, že se Vám přestane zobrazovat personalizovaná reklama (nebo nebude dostatečně přesná) anebo nebude možné Vaši činnost propojit se sociálními médii. Funkci ukládání cookies do Vašeho zařízení můžete kdykoli vypnout prostřednictvím „Nastavení souborů cookies“, které je dostupné na webu Supersoused. Toto nastavení se Vám samo nabídne při prvním příchodu na naše webové stránky v rámci horní lišty obsahující upozornění na ukládání souborů cookies. Následně jej pak najdete ve spodní části naší webové stránky.

Tyto třetí strany mohou cookies použít zejména pro následující účely:

 • ke sběru údajů o Vašem chování na našem webu a dalších webových stránkách;
 • pro zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních sítí na jiných webových stránkách, než je náš web;
 • k propojení se sociálními sítěmi, jako je Facebook, včetně automatického přihlášení, zajištění funkcí, jako je tlačítko „To se mi líbí“, a zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy na těchto sociálních sítích a jiných webových stránkách, než je náš web

Údaje o Vašem chování na webu nezískáváme pouze z cookies. Doplňujeme je také o údaje jako:

 • IP adresa (adresa Vašeho zařízení, pomocí které komunikujete s jinými zařízeními v síti internet);
 • operační systém Vašeho zařízení, jeho verze a jazykové nastavení;
 • prohlížeč, který na svém zařízení používáte, jeho verze a jazykové nastavení;
 • adresa webové stránky (URL adresa), ze které přicházíte na náš web.

Pro tyto účely osobní údaje zpracováváme po dobu 38 měsíců od jejich získání. Stejná je také životnost námi ukládaných cookies.

B.B. Pokud se u nás zaregistrujete

Abyste se mohli zaregistrovat, musíte navštívit náš web, proto se vás týkají zpracování popsaná v části Pokud navštívíte náš web. V případě, že se zaregistrujete, pak navíc provádíme následující zpracování:

Zpracování na základě plnění smlouvy

Pokud si vytvoříte účet na našem webu, zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o nastavení Vašeho účtu a údaje o Vašich objednávkách, to vše za účelem vedení Vašeho zákaznického účtu. Důvodem zpracování je plnění smlouvy s Vámi, která vzniká vytvořením Vašeho účtu (v okamžik odsouhlasení našich smluvních podmínek). Proto ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme Váš souhlas.

Pro tento účel osobní údaje zpracováváme po dobu platnosti uživatelského účtu a poté po dobu nezbytně nutnou z důvodů zákonných lhůt.

Zpracování na základě oprávněného zájmu

Pokud si vytvoříte účet na našem webu, zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje také za účelem vytváření a zasílání nabídek a upozornění e-mailem, textovou zprávou, pomocí sociálních sítí, jejich sdělování po telefonu nebo jinými elektronickými prostředky. Tyto nabídky se mohou týkat veškerých produktů, které Supersoused zprostředkovává v rámci své podnikatelské činnosti. Při přípravě nabídek může být zohledněna Vaše produktová historie (tedy historie Vašich objednávek), pokud je nám známá.

Pro tyto účely budeme uchovávat také údaje související s využitím našeho informačního telefonního čísla a e-mailu. Jmenované údaje pro tento účel také obohacujeme pomocí analýzy a získáváme odvozené údaje z Vašeho nastavení, údajů o službách, které si u nás objednáte, údajů o Vašem chování na webu a údajů o Vašem chování při čtení zpráv. K tomu můžeme použít rovněž údaje o Vašem chování na webu, které jsme oprávněně získali před tím, než jste vytvořili objednávku, nebo se zaregistrovali a můžeme pro něj sbírat údaje o Vašem chování na webu i když nepřihlásíte (např. když Vás identifikujeme pomocí cookies nebo obdobné technologie). Podle těchto údajů také rozčleňujeme naše uživatele do různých skupin, které obdrží zvláštní nabídky. Zpracování na základě oprávněného zájmu v tomto případě budeme provádět pouze za předpokladu, že nedošlo k vyslovení nesouhlasu s dalším zpracováním pro tyto účely (marketingové účely). V rámci našeho oprávněného zájmu pak zpracováváme Vaše osobní údaje také pro interní statistické účely.

Pro tento účel osobní údaje zpracováváme po dobu platnosti uživatelského účtu a poté po dobu nezbytně nutnou z důvodů zákonných lhůt.

Pokud se rozhodnete do svého účtu doplnit podrobné informace ke kvalifikaci, budeme zpracovávat Vámi poskytnuté dokumenty obsahující osobní údaje:

 • živnostenský list
 • certifikáty a osvědčení
 • pojištění odpovědnosti podnikatele nebo pojištění obecné odpovědnosti.

Dokumenty budou zpřístupněny pouze administrátorům společnosti Supersoused.cz a uživateli, který konkrétní dokumenty uploadoval za účelem ověření kvalifikace. Administrátoři zveřejní pouze informaci, že zhotovitel nahrál odpovídající dokument a Administrátor jej ověřil. U pojištění bude zveřejněn termín platnosti.

B.C. Pokud využijete služeb Supersoused v oblasti zprostředkování

Služba zprostředkování produktu je poskytována prostřednictvím sítě spolupracujících osob (zhotovitelů), kteří v rámci osobního kontaktu se zákazníkem poskytují jednotlivé služby směřující k uzavření smlouvy o dílo.

Abyste se u nás mohli vytvořit smlouvu o dílo, navštívíte nejspíše náš web, proto se vás týkají zpracování popsaná v části, Pokud navštívíte náš web. Pokud navíc budete uzavírat smlouvu o dílo jako přihlášený uživatel, budou se Vás týkat také pravidla zpracování v části B.B. V případě, že u nás vytvoříte objednávku a smlouvu o dílo, pak navíc provádíme následující zpracování:

Zpracování na základě plnění smlouvy o dílo

Pokud u nás vytvoříte nebo získáte objednávku jako fyzická osoba, zpracováváme vaše osobní údaje za účelem přípravy, uzavření a plnění smlouvy o dílo Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašich objednávkách. Pokud u nás máte uživatelský účet, můžeme pro tento účel použít rovněž vaše nastavení.

Jestliže u nás vytvoříte nebo získáte objednávku jako právnická osoba, zpracováváme tytéž údaje za stejným účelem na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícím v uzavření a plnění smlouvy o dílo.

Zpracováním osobních údajů za účelem zprostředkování smlouvy o dílo se rozumí zejména:

 • Sběr osobních údajů prostřednictvím formulářů Supersoused a jejich vyhodnocení za účelem doporučení odpovídajících vašim potřebám, cílům a možnostem tak, abyste si mohli vybrat takovou službu, která bude nejlépe odpovídat Vašim představám, a to vše plně v souladu s naší povinností postupovat při zprostředkování služeb s odbornou péčí.
 • Předání vašich osobních údajů osobám spolupracujících se Supersoused (našim Zhotovitelům), kteří vám osobně pomohou s realizací objednané služby.
 • Zpracování za účelem komunikace se zákazníkem či zhotovitelem ohledně zprostředkování a uzavírání smlouvy o dílo.
 • Zpracování Vámi předaných osobních údajů při přípravě smlouvy o dílo, pokud k uzavření takové smlouvy dojde, popřípadě přípravě jiného dokumentu.
 • Zpracování za účelem provedení kontroly smlouvy nebo jiné smluvní dokumentace související se zprostředkovanou službou v rámci našich interních oddělení, jejichž úkolem je kontrola smlouvy nebo jiné smluvní dokumentace a plnění smluvních a zákonných požadavků;
 • Zpracování Vámi předaných osobních údajů v průběhu trvání smlouvy o dílo za účelem poskytování navazujících služeb, včetně například řešení pojistných událostí;
 • Zpracování za účelem uzavření smlouvy o dílo prostřednictvím našeho webu;
 • Zpracování pro účely provedení platby za objednávku, kdy v této souvislosti můžeme Vaše osobní údaje předat také našim partnerům provozující platební systémy;
 • Zpracování pro účely vyřízení reklamace či jiného podnětu, a to v rozsahu osobních údajů předaných pro tyto účely zákazníkem;
 • Zpracování v souvislosti s Vašimi dalšími požadavky, se kterými se na nás obracíte např. pomocí naší informační linky či e-mailu;
 • Zpracování v rámci interních evidencí, reportů a statistik SuperSosued.cz

To, že tyto údaje použijeme za účelem přípravy, uzavření a plnění smlouvy s Vámi, znamená, že je použijeme zejména:

 • abyste mohli dokončit svou objednávku / nabídku na webu, například aby se vám nesmazaly informace vložené do zakázky nebo nabídky, nebo údaje z rozpracované objednávky;
 • abychom s vámi mohli o objednávce komunikovat, například Vám zaslat její potvrzení nebo vás upozornit na změnu jejího stavu;
 • pro potřeby platby objednávku; v této souvislosti můžeme vaše údaje předat také našim partnerům provozujícím platební systémy, jak je popsáno v části Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?;
 • pro potřeby realizace služby; v této souvislosti můžeme vaše údaje předat také našim zhotovitelům, jak je popsáno v části Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?;
 • v souvislosti s reklamací objednané služby; v této souvislosti můžeme vaše údaje předat také zhotoviteli, jak je popsáno v části Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?;
 • v souvislosti s vašimi dalšími požadavky, se kterými se na nás obrátíte např. pomocí call centra, jak je popsáno v části Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů;

Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu nezbytnou k vyřízení Vaší objednávky, popř. vyřízení smluvního požadavku, jako je reklamace. Po uplynutí této doby údaje dále uchováme na základě našeho oprávněného zájmu za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, a to po dobu trvání promlčecí doby (tří let) a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.

Zpracování na základě oprávněného zájmu

Pokud u nás vytvoříte objednávku (stejně jako v případě, kdy si vytvoříte účet na našem webu), zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašich objednávkách také na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) za stejnými účely a stejným způsobem, jako na základě našeho oprávněného zájmu zpracováváme údaje o registrovaných uživatelích (viz část Pokud se zaregistrujete).

Pokud se rozhodnete prostřednictvím Supersoused uzavřít (či získat možnost uzavřít) smlouvu se Zhotovitelem, zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje také za účelem vytváření a zasílání obchodních nabídek, a to prostřednictvím e-mailu, textové zprávy, pomocí sociálních sítí, jejich sdělováním po telefonu nebo jinými elektronickými prostředky. Tyto nabídky se mohou týkat veškerých služeb, které Supersoused zprostředkovává v rámci své podnikatelské činnosti. Při přípravě nabídek může být zohledněna Vaše produktová historie (tedy historie Vašich objednávek a Vašich srovnání), pokud je nám známá. Zpracování na základě oprávněného zájmu v tomto případě budeme provádět pouze za předpokladu, že nedošlo k vyslovení nesouhlasu s dalším zpracováním pro tyto účely (marketingové účely).

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu trvání smlouvy a 38 měsíců poté. Vedle výše uvedeného pak můžeme Vaše osobní údaje specifikované v části B.4.1 zpracovávat také za účelem ochrany právních nároků Supersoused a naší vnitřní evidence a kontroly, a to po dobu trvání běžné promlčecí doby (tří let) a jeden rok po jejím uplynutí, a to s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb. V rámci našeho oprávněného zájmu pak zpracováváme Vaše osobní údaje také pro interní statistické účely. Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku.

Zpracování na základě plnění právních povinností

I my musíme plnit určité zákonem stanovené povinnosti. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování Váš souhlas. Na tomto právním základě zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o objednávkách, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:

 • zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
 • zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
 • zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád.

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu trvání naší zákonné povinnosti, kdy konkrétní lhůty stanovují výše uvedené právní předpisy. Tyto lhůty se liší v závislosti na tom, o jakou právní povinnost se jedná.

B.D. Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů:

Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů, zejména prostřednictvím call centra, emailu, chatovacích nástrojů a sociálních sítí budeme zpracovávat vaše identifikační a kontaktní údaje, a záznamy o proběhlé komunikaci na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) za účelem:

 • vyřízení vašich požadavků; pokud jste u nás vytvořili objednávku a Váš požadavek se vztahuje k objednávce, můžeme toto zpracování realizovat na základě plnění smlouvy s Vámi;
 • evidence vašich požadavků, abychom je mohli kontrolovat, že je plníme řádně a včas,
 • prokazování, že jsme váš požadavek přijali a vyřídili, např. když u nás touto cestou vytvoříte objednávku nebo uplatníte reklamaci.

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu trvání běžné promlčecí doby (tří let) a jeden rok po jejím uplynutí, a to s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení. Proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.

B.E. Pokud nám udělíte svůj souhlas:

Pokud není naplněn jiný právní důvod pro zpracování Vašich osobních údajů, můžeme je zpracovávat pouze na základě Vašeho souhlasu.

Souhlas od vás můžeme získat v různých situacích například při procházení našeho webu, při registraci či přihlášení, při vytváření objednávky nebo také na call centru. Souhlasy také získáváme pro různé účely. Podle toho, kdy od vás souhlas získáme, a především podle účelu, ke kterému je udělen se liší rozsah zpracování, které na jeho základě můžeme provádět.

Veškeré souhlasy, které získáváme, jsou zcela dobrovolné a nejste povinni je poskytnout. Své souhlasy můžete blíže nastavit nebo odvolat postupem pro uplatnění vašich práv popsaným v části Jak lze uplatnit jednotlivá práva?. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování před tímto odvoláním.

Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních

Pokud nám při poskytnutí kontaktních údajů nebo kdykoli později udělíte svůj souhlas se zasíláním obchodních nabídek, můžeme Vaše kontaktní údaje použít pro zasílání obchodních nabídek e-mailem, textovou zprávou, pomocí sociálních sítí, jejich sdělováním po telefonu nebo jinými elektronickými prostředky, popř. Vám je můžeme zaslat poštou. Tyto nabídky se mohou týkat jak našich produktů a služeb, tak produktů a služeb třetích stran. Váš souhlas pro marketingové účely budeme sbírat v případě, kdy pro marketingové aktivity vůči Vaší osobě nemáme oprávněný zájem. Vaše osobní údaje budeme na základě souhlasu zpracovávat do té doby, než z Vaší strany dojde k jeho odvolání, maximálně však po dobu 38 měsíců od jeho udělení. I po odebrání Vašeho souhlasu však budeme Vaše osobní údaje používané pro marketingové účely uchovávat a zpracovávat, máme-li pro to některý z jiných právních důvodů popsaných v části B. výše.

B.F. Pokud obdržíme žádost o součinnost s orgánem státní správy

Pokud od orgánu státní správy obdržíme žádost o součinnost, máme povinnost na ni reagovat zasláním požadovaných informací. Takové informace mohou obsahovat také Vaše osobní údaje. Pokud se tak stane, jsme oprávněni Vaše osobní údaje poskytnout orgánu státní správy, a to z důvodu existence právní povinnosti na naší straně. Pro takové zpracování proto nepotřebujeme Váš souhlas a není proti němu ani možné uplatnit námitku. Požadavky na součinnost s orgány státní správy nám chodí nejčastěji od policejních orgánů či od orgánů finanční správy. Zpracování Vašich osobních údajů na základě žádosti orgánu státní správy o součinnost může probíhat pouze po dobu, po kterou máme ze zákona povinnost Vaše osobní údaje uchovávat. Tyto zákonné lhůty vyplývají z příslušných právních předpisů, jejichž přehled naleznete v části B.C. Zpracování na základě plnění právních povinností.

C. Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.

Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům v roli správce, a to našim Zhotovitelům za účelem uzavření a plnění smlouvy s Vámi nebo v souvislosti s reklamací objednané služby, partnerům provozujícím platební systémy pro potřeby zajištění platby, zejména v souvislosti s platbou kartou.

Pokud dojde k uzavření smlouvy o příslušné službě přímo prostřednictvím našeho webu, pak mohou být Vaše osobní údaje předány také partnerům provozujícím platební systémy pro potřeby zajištění platby, zejména v souvislosti s platbou kartou.

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na základě smlouvy a pro účely, které jsou popsány v části B. výše. Takovými zpracovateli jsou:

 • Naše zákaznická linka, tedy fyzické a právnické osoby, které s námi spolupracují při zprostředkování služeb;
 • další fyzické a právnické osoby, které s námi spolupracují v rámci naší podnikatelské činnosti, a to zejména dodavatelé IT, marketingových, právních, účetních a dalších služeb;
 • poskytovatelé cloudových služeb a další dodavatelé technologií a podpory;
 • provozovatelé marketingových nástrojů;
 • poskytovatelé komunikačních nástrojů, a to v případě, kdy zpracovávají osobní údaje pro zprostředkování naší komunikace s Vámi.

Mezi nejvýznamnější zpracovatele osobních údajů, kteří spolupracují se Supersoused, patří následující společnosti:

 • Amazon Web Services, Inc., která je provozovatelem naší e-mailové služby
 • Fio banka, a.s., která je provozovatelem námi využívané platební brány
 • BOOTIQ s.r.o., která provádí správu IT systémů
 • Microsoft Corporation, provozovatel e-mailové služby a cloudových úložišť
 • Google LLC, nástroje pro online marketing a cloudových uložišť
 • Youtube.com, nástroj pro sdílení videosouborů a online marketing
 • Smartsupp.com, s.r.o., nástroj pro komunikaci se zákazníky
 • Seznam.cz s.r.o., nástroje pro online marketing
 • Facebook Inc., nástroj pro tvorbu sociálních sítí a online marketing

D. Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete přímo Vámi v rámci objednávání zboží nebo služeb, vytváření a používání účtu, nebo při komunikaci s námi například na call centru. Osobní údaje přímo od vás získáváme také sledováním vašeho chování na našem webu a při čtení zpráv, nahráváním hovorů na call centru.

Pokud u nás vytvoříte objednávku, můžeme v souvislosti s plněním uzavřené smlouvy o dílo obdržet dodatečné údaje o objednávkách, našich partnerů provozujících platební systémy, Zhotovitelů, například údaj o číslu vašeho účtu, úspěšném provedení platby, nebo realizaci objednávky.

E. Předávání údajů mimo EU

V rámci předání údajů příjemcům, uvedeným v části Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme? můžeme vaše údaje předat také do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor, vč. zemí, které nezajišťující odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Veškeré takové předávání budeme uskutečňovat pouze v případě, že se příslušný příjemce zaváže dodržovat některé ze standardních smluvních doložek vydaných Evropskou komisí a dostupných na adresách http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32001D0497 a http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004D0915

F. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování vašich osobních údajů, máte také Vy při zpracování vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:

Právo na přístup

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme bezplatně a další kopie s poplatkem.

Právo na opravu

Chybovat je lidské. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali,
 • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je Váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat,
 • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme nebo
 • domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů  přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Ale mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned smažeme všechny vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků (viz část Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?).

Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:

 • popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné
 • vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale Vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytl)
 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
 • vzneste námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole Právo vznést námitku proti zpracování). Po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit.
Právo na přenositelnost

Máte právo získat od nás získat všechny vaše osobní údaje, které jste nám Vy sám poskytl a které zpracováváme na základě vašeho souhlasu (viz část Pokud nám udělíte svůj souhlas) a na základě plnění smlouvy (viz část Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?). Vaše osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích.

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu (viz část Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?). Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

G. Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se na nás můžete obracet prostřednictvím:

 • Webového formuláře určeného k uplatňování práv dostupného na www.supersoused.cz, a to konkrétně ve Vašem profilu.
 • Emailové adresy: pomoc@supersoused.cz

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat.

Po obdržení žádosti Vás mohou kontaktovat naši pracovníci odpovědní za vyřizování žádostí o uplatnění práv, a to například s požadavkem na upřesnění Vaší žádosti nebo ověření Vaší totožnosti.