Overeni SuperSousedu

Jak ověřujeme naše Super Sousedy?

Uvědomujeme si, že vybrat si správného Super Souseda není vždy lehká záležitost. Abychom Vám výběr co nejvíce ulehčili, ověřujeme pro Vás identitu i profesní osvědčení Super Sousedů. Vybírat si tak můžete dle více hledisek: dle cenové nabídky, dle časových možností Super Sousedů, dle sympatií získaných při využívání veřejného chatu pod zakázkou a aktivity Super Sousedů, dle hodnocení obdržených od ostatních zákazníků, ale i dle ověření Super Sousedů.

Super Sousedé mají možnost prokázat svou profesionalitu nahráním živnostenského listu a získanými certifikáty a osvědčením. Taktéž, pokud jsou pojištěni a Supersoused.cz pojistku ověří, mohou získat nespornou výhodu při výběru mezi zákazníky.

Naše Super Sousedy ověřují zejména samotní zákazníci, a to je podle nás tím nejtransparentnějším doporučením. Každý ze Super Sousedů má svůj osobní profil, který si můžete kdykoli prohlédnout.

Jaké ověření najdete v profilu Super Souseda?

Ověřený zákazníky

Odznak "Ověřený zákazníky"

Každý profil Super Souseda obsahuje informace o počtu zrealizovaných zakázek, počtu hodnocení, ale i počtu zrušených zakázek a reklamací. Podívejte se jaké podmínky musí Super Soused splnit, aby získal odznak "Ověřený zákazníky" zde. V profilu Super Souseda také najdete konkrétní recenze, které naši zákazníci Super Sousedům přidělili.

Pojištěný Super Soused

Odznak "Pojištěný Super Soused"

Super Sousedé mají možnost ve svém profilu nahrát platné pojištění odpovědnosti podnikatele nebo pojištění obecné odpovědnosti. Jakmile pojistku Supersoused.cz zkontroluje, získává Super Soused další odznak "Pojištěný Super Soused", který najdete taktéž v pravém horním rohu profilu Super Souseda.

Ověřené doklady

Odznak "Ověřené doklady"

Chcete si objednat na svou zakázku pouze profesionálního Super Souseda? Super Sousedé nyní mají možnost prokázat svou odbornou profesionalitu nahráním platného živnostenského listu a získanými certifikáty a osvědčením. Jakmile doklady Supersoused.cz zkontroluje, získává Super Soused další odznak "Ověřené doklady", který najdete taktéž v pravém horním rohu profilu Super Souseda.

Kde v profilu najdete ověření Super Souseda?

ověřený profil Super Soused

IKEA montáž nábytku a doplňků

Jen Super Sousedé ověření zákazníky se mohou ucházet o zakázky IKEA montáž nábytku a doplňků. Supersoused.cz zahájil spolupráci s IKEA obchodními domy v oblasti montáží nábytku. V současné chvíli působíme spolu s IKEA domy v Praze, Ostravě, Brně a Bratislavě.